Hiporehabilitace

"Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to."

Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému a přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru. Hiporehabilitace se dělí na 3 složky, nejčastěji se však setkáte s AVK.

Aktivity s využitím koní - AVK

hiporehabilitace

AVK je výchovně vzdělávací proces, volnočasová aktivita rozvíjející různé složky osobnosti – pozornost, motivace, ohleduplnost, hybnost, komunikaci, ale i motoriku jemnou i hrubou, stabilitu klienta, podporuje také pohybový aparát a je možné provádět různá pedagogická cvičení ve spolupráci s koněm. Klienti nejen jezdí na koni, ale mohou se ho naučit ošetřovat a pracovat s koněm ze země.

JK Padlý kvítek se věnujeme AVK již od roku 2009, jsme zaregistrovaní a proškolení Českou hiporehabilitační společností. S dětmi se věnujeme rozvoji sebedůvěry, jemné i hrubé motoriky, zlepšení rovnováhy, motivaci ke cvičení a poznáváme koníka v různých situacích – procházky do lesa, účast na neoficiální soutěži, v zimě jezdíme na sáňkách, děláme i cvičení pro koně.

Začínali jsme s mohutnou klisnou, která pro svůj věk hiporehabilitaci už nedělá. Klisna měla relaxační hřbet, který byl vhodný pro počátky a navyknutí na pohyb koně. Některé děti při relaxaci dokonce usínaly.

Pak s námi chodil poník Oskar, koník s aktivním hřbetem. Je mazlivý a přátelský a pro svoji výšku i ideální pro postižené děti. V současnosti už jen na pomazlení a manipulaci ze země.

Pomahala nám i Avka, ale s ní většina postižených dětí vyrostla do jezdců se specifickými potřebami.

hiporehabilitace

V roce 2009 jsme se zúčastnili hubertovy jízdy v Jamném nad Orlicí, kde Míša Bedrníčková získala 1. místo v jízdě zručnosti v kroku.

V roce 2010 se hubertovy jízdy v Jamném nad Orlicí zúčastnila Adélka a Barunka Bárnetovi. Získali krásné 1. a 6. místo.

V roce 2011 nás na hubertove jízde v Jamném nad Orlicí reprezentovali: Dominik Mlynár, Jakub Mlynár, Adélka Bárnetová, Barunka Bárnetová, Michaela Bedrnícková.

V roce 2012 jsme s temito detmi Jamenského huberta obohatili o ukázku cvicení na koni. V ukázce se ukázali deti navštevující hiporehabilitaci i deti navštevující klub. V jízde zrucnosti nás reprezentovali deti, které se ukázky neúcastnili- 3.místo obsadila Adélka Michnová a 5. místo Jakub Stránský.

. . . hiporehabilitace