Horsemanship

"Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu."

"Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu.
Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést.
Kráčej vedle mě a buď můj přítel."
horsemanship


Horsemanship je starý jako sám původ koně. Tak, jak vznikala nová plemena koní, vznikaly nové pomůcky a metody výcviku, ale řeč těla, kterou používají koně ke komunikaci a spolupráci, se pomalu vytrácela. Chcete-li pochopit, co vám kůň říká řečí těla a jak silné je toto sdělení, musíte vnímat všechny tyto signály najednou a vaše reakce těla jim musí odpovídat. Stále se učím koňskou řeč těla a pochybuji, že se nějaký člověk někdy naučí číst řeč koní tak, jak to umí jenom koně! Přesto si řeč můžete osvojit natolik dobře, abyste nejprve získali pozornost koně a pak jej naučili, aby vás respektoval nikoli ze strachu a bázně, nýbrž na základě důvěry a discipliny. Natural Horsemanship je přirozená komunikace mezi člověkem a koněm pomocí přírodní metody bez násilí k dosažení dokonalého partnerství.

Horsemanship je postaven na důležitých bodech:

Horsemanship je psychický a fyzický výcvik koně. Cesta je to dlouhá. Každý kůň bude jinak reagovat a bude jinak citlivý, proto si vždy musíme všímat a naslouchat jeho reakci. Důležité je snažit se myslet jako kůň a nepřizpůsobovat koně myšlení lidí. Celý postup je založen na tlaku a uvolnění. Kůň se učí z uvolnění! Základem je vždy manipulace a práce s koněm ze země, a je to studium samo pro sebe. Dnes práce ze země začíná v době narození koně a pokračuje celý jeho život. Horsemanship je cesta nejen moje, ale i členů našeho jezdeckého klubu a koní, které u nás žijí. Děti se už od nejútlejšího věku učí naslouchat koni, pozorovat ho, vnímat a chovat se k nim, jako k rovnocenným bytostem.

horsemanship horsemanship

A naši učitelé